Καριέρα

Παρακαλούνται όσοι απόφοιτοι επιθυμούν να προσφέρουν εργασία σε κάποιον/ους άλλον/ους αποφοίτους, να επικοινωνήσουν με τους διαχειριστές του ιστοτόπου www.safet.gr , μέσω email info@safet.gr ή στα τηλέφωνα των διαχειριστών Χαριλάου Λαζάνη και Αναστασίου Ρομπόρα, έτσι ώστε να αναρτίζονται οι σχετικές προσφορές εργασίας.

Παρακαλούνται όσοι απόφοιτοι αναζητούνε εργασία σε κάποιον/ους άλλον/ους αποφοίτους, να επικοινωνήσουν με τους διαχειριστές του ιστοτόπου www.safet.gr , μέσω email info@safet.gr ή στα τηλέφωνα των διαχειριστών Χαριλάου Λαζάνη και Αναστασίου Ρομπόρα, έτσι ώστε να αναρτίζονται οι σχετικές ανακοινώσεις.